Posts tagged with: zasilacz

Projekt płytki rejestrującej temperatury – zasilająca płytka

Projekt płytki rejestrującej temperatury – zasilająca płytka Projekt zasilacz do zasilania płytki rejestrującej temperatury – główna płytka. Zasilacz jest konstrukcją opartą na przetworniku DC-DC którego źródłem zasilania może być również bateria.

Projekt płytki zasilającej dla płytki z wyświetlaczem 7-mio segmentowym rozszerzonym

Projekt płytki zasilającej dla płytki z wyświetlaczem 7-mio segmentowym rozszerzonym Płytka zasilająco-sterująca. Znajduje się na niej układ zasilania na transformatorze oraz układ sterujący pracą urządzenia oraz wyświetlający komunikaty na dołączanej płytce z wyświetlaczem siedmio-segmentowym. Płytka została zaprojektowana tak aby sekcję zasilania zmiennego były odpowiednio odsunięte od głównego układu sterującego.

Top