Projekt płytki z wyświetlaczem 7 segment

Projekt płytki składającej się z kliku płytek
tworzących całość urządzenia. Urządzenie jako
wyświetlacz wykorzystuje cyfry diodowe
siedmiosegmentowe.