Projekt płytki zasilającej dla płytki z wyświetlaczem 7-mio segmentowym rozszerzonym

Płytka zasilająco-sterująca. Znajduje się na niej układ zasilania na transformatorze oraz układ sterujący pracą urządzenia oraz wyświetlający komunikaty na dołączanej płytce z wyświetlaczem siedmio-segmentowym. Płytka została zaprojektowana tak aby sekcję zasilania zmiennego były odpowiednio odsunięte od głównego układu sterującego.