Projekt płytki PCB

Projekt płytki zasilającej z modułami przekaźników sterujących pracą innych urządzeń.