Prosta płytka integrująca

Projekt prostej płytki do podłączenia czujników i połączenia ich z raspberry pi.