Zintegrowany projekt sterownika wielu urządzeń

Płytka sterująca pracą wielu układów. Posiada bardzo rozbudowaną strukturę połączeń,
umożliwiająca współpracę z wieloma urządzeniami i układami.